O Nás


Ing. Peter Šimek    

Peter sa narodil 28.7.1976 v Zlatých Moravciach.

Po ukončení Strednej poľnohospodárskej školy odbor chovateľ v ZM pokračoval v štúdiu na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, odbor manažment živočíšnej výroby. Štúdium ukončil štátnou skúškou zo špeciálnej zootechniky, výživy zvierat a chovu koní, a vypracovaním diplomovej práce na tému „Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov vo vybranom chove koní „. Jazdiť začal práve počas strednej školy na Čiernej doline. Počas vysokej školy po prvýkrát "privoňal" k westernu na Ranči DD vo Veľkom Lapáši a neskôr v Nitre. Po ukončení Univerzity dostal ponuku trénovať kone v Belgicku, ktorú využil takmer na tri roky, po návrate z Belgicka začal pôsobiť na Ranči Biela Voda v Hrabušiciach. Peter pôsobí na ranči od roku 2002 ako  jazdec a tréner. Má na starosti predaj koní a celý chod ranča.


Ing. Martina Jablonická

Martina sa narodila 4.4.1980 v Nitre. Absolvovala Strednú Poľnohospodársku školu v Nitre odbor veterinárstvo a Slovenskú Poľnohospodársku Univerzitu v Nitre so zameraním na Výživu zvierat a krmivárstvo. Prvýkrát sa dostala ku koňom ako 13-násť ročná v jazdeckom odieli Cemos Nitra pod vedením Igora Darnadiho. Keď po pár rokoch Igor Darnadi a Ing. Viliam Dudáš založili Ranč DD, sa Maťa prvýkrát zoznámila s westernom. V roku 1999 našla svoje pôsobisko takmer na tri roky  v Belgickom Herselte a neskôr v Herentalse. Po návrate v roku 2002 nastúpila na SPU, kde vďaka individuálnemu študijnému plánu mohla súčasne pôsobiť na ranči Biela Voda v Hrabušiciach. Maťa pôsobí na ranči ako breeding manager.

Naše úspechy