ESTE SOLÁNO

Pohlavie
Plemenné kobyly
Farba koňa
hnedka
Dátum narodenia
Este Soláno