DOUBLE DELMASO

Pohlavie
Plemenné žrebce
Farba koňa
ryšiak
Dátum narodenia
Double Delmaso
Galéria