Naše úspechy


Ing. Peter Šimek

2004

Víťaz Slovak Reining Trophy s koňom Kam Firsty Enterpriz. Stal sa Champion SAWRR v disciplíne Reining a Western Horsemanship

2005

Nás s koňom Kam Firsty Enterpriz úspešne reprezentoval na pretekoch CRIO v talianskom Manerbiu. Ride and Slide Čeladná NRHA Pevoter Trophy, Intermediate Open 5.miesto MEC Čeladná Senior Reining Al ages 3. miesto

2006

First Slovak AQHA Show Pezinok - 1. miesto Reining Junior so žrebcom Kam Playing For You. V závere roku 2006 nás Peter a Kam Firsty Enterpriz reprezentovali na Svetových jazdeckých hrách v nemeckom Aachene.

2007

Peťo ukončil kariéru žrebca Kam Firsty Enterpriz na NRHA show Slide and Smile v triede Intermediate Open pekným 5.miestom.

2009

Roleski 4.spins – 1.miesto Reining Limited Open so žrebcom Kam Playing For You MEC Hungary 1.miesto Reining Senior so žrebcom April Doc O’ lena. So žrebcom Genuine Kam sa zúčastnil ME- AQHA v nemeckom Kreuthe. Na MS v Motešiciach získal s kobylou Kam Archery Shining 2.miesto v disciplíne Reining Junior. V disciplíne reining All Ages získal so žrebcom Genuine Kam 1.miesto.


Ing. Martina Jablonická

2004

Majstrovstvá ČR (WRC-dospelí) v Čeladnej disciplína western pleasure 1.miesto so žrebcom Kam Jumpy Solano. Maťa sa stala Champion SAWRR v disciplíne Western Pleasure. Kôň Kam Jumpy Solano sa stal koňom roka

2005

AQHA show Kapošvar  Hungary – Western pleasure All ages- 1.miesto  so žrebcom Kam Jumpy Solano. Majsterka SR vo western pleasure s koňom Kam Jumpy Solano. S kobylou Cadillac Enterprise boli súčasťou Slovenského reprezentačného tímu na pretekoch CRIO v talianskom Manerbiu. Maťa sa stala šampiónom SAWRR v disciplíne western pleasure.

2006

Bola Maťa súčasťou nášho tímu na Svetových jazdeckých hrách v Aachene.

2009

Maťa strávila týždeň na pretekoch v Nemeckom Kreuthe s koňom Genuine Kam. S koňom Smart  Colonel Nic vyhrali triedu Ladies na NRHA pretekoch Roleski 4spins. Rovnako sa s koňom Smart Colonel Nic zúčastnila ME AQHA V Nemeckom Kreuthe MEC - HUngary - 2.miesto s Koňom Double Del Maso v disciplíne Reining Junior. Majstrovstvá  Slovenska reining Junior  3.miesto so žrebcom Double Del Maso

2010

Rok 2010  sa začal veľmi úspešne na školení s Rudim Kronsteinerom na Ranči Lucky Walley u manželov Julinoucou.


Ostatné úspechy

Shows 2011 

MSR  Hosťová 2011

Reining Open Senior -  3.miesto - Kam Archery Shining  -  Maťa Jablonická

Reining Open Juniro - 1.miesto - Kam Smart Carmen - Peter Šimek

Reining Open Junior -  2.miesto - Kam Miss Hollywood - Peter Šimek

Reining All Ages -  2.miesto - Kam Cricket Slide - Miloš Kurucz

Reining All Ages - 3.miesto - Kam Smart Carmen - Peter Šimek

Reining Jackpot - 1.miesto Kam Cricket Slide - Miloš Kurucz

Reining Jackpot - 2.miesto - Kam Smart Carmen - Peter Šimek

 

Clinic with Matt Mills

18 - 19 .05. 2011 Kozlovice, ktorú organizovala Ing. Klára Šálková

 

16.04.2011 NRHA Happy Hour I

NRHA Intermediate Open - 1. miesto - Peter Šimek - Double Delmaso

 

Clinic with Andrea Fappani

29.4-1.5.2011 Roleski 4spins

Poland 

NRHA SBH Open 1.miesto - P. Šimek - Kam Miss Hollywood

NRHA SBH Open 4.miesto - P. Šimek - Kam Smart Carmen

NRHA Intermediate Open 6.miesto - P. Šimek - Double Delmaso

NRHA Open Derby 5.miesto - P. Šimek - Kam Smart Carmen

NRHA Limited Open 2.misto - Peter Šimek - Kam Smart Carmen

NRHA Limited Open 4.misto - Peter Šimek - Double Delmaso

NRHA Limited Open 5.misto - M.Jablonicka - Kam Archery Shining

NRHA Novice Horse Open 4.miesto P.Šimek - Kam Miss Hollywood

NRHA Novice Horse Open 6.miesto M. Jablonicka- Kam Archery Shining

 

Slovak Paradise Cup 7-8. august 2010

7.8.2010 - preteky pod hlavickou SAWRR

8.8.2010- AQHA a APHA show

všetky prihlášky a viac informácií nájdete na stránke www.sawrr.sk


Školenie s Tomášom Martínkom

Dňa 3 - 4. jula sa na Ranci konalo školenie s Tomášom Martínkom. 

 

Novinky

2.-5.4.2010 Spring Time Classic Wr. Neustad Austria NRHA

Novice Horse Open 2.miesto-Martina Jablonicka-Genuine Kam
 

NRHA Limited Open 2.miesto-Martina Jablonicka- Genuine Kam

 

8.5.2010 Roleski 4spins Poland show 1

NRHA SBH Open 1.miesto-Peter Šimek-Kam Smart Carmen

NRHA Novice Horse Open 4.miesto-Martina Jablonicka-Genuine Kam

NRHA Limited Open 2.miesto-Peter Šimek-Kam Smart Carmen

NRHA Limited Open 3miesto-Martina Jablonicka-Genuine Kam

NRHA Limited Open 7.miesto-Peter Šimek-Smart Colonel Nic

NRHA Intermediate Open 5miesto-Peter Šimek-Smart Colonel Nic

 

9.5.2010 Roleski 4spins Poland show 2

NRHA SBH Open 3.miesto Peter Šimek-Kam Smart Carmen

NRHA Novice Horse Open 4.miesto Martina Jablonicka- Genuine Kam

NRHA Limited Open 2.miesto Martina Jablonicka-Geniune Kam

NRHA Limited Open 3miesto-Peter Šimek-Kam Smart Carmen

 

10. - 11.4 2010 Motešice

Reining Open Senior- Martina Jablonická - Kam Archery Shinning - 1. miesto

Reining Open Junior- Peter Šimek-Cam Smart Carmen - 1. miesto

Reining Open Junior - Peter Šimek- Kam Miss Holywood- 2. miesto

Reining Open All Ages-Peter Šimek-Kam Miss Holywood- 1. miesto

Reining Open All Ages-Martina Jablonická-Kam Archery Shinning- 2. miesto

Reining All Ages Peter Šimek-Kam Smart Carmen - 3.miesto

 

16. - 18.4. 2010 Pezinok

Reining Open Junior-Peter Šimek Cam Smart Carmen - 1.miesto

Reining Open Senior-Martina Jablonická-Kam Archery Shinning-1.miesto

Reining Open All Ages Peter Šimek-Kam Smart Carmen- 1.miesto

 

19.6. 2010 Galanta

Gratulujeme našim jazdcom za ich skvelé umiestnenie

Reining Open Junior Miloš Kurucz -  Kam Cricket Slide - 1 miesto

Reining All Ages Miloš Kurucz - Kam Cricket Slide 1. miesto

Naša Juniorská jazdkyňa Ivka Mianovská sa s koňom Kam Jumpy Solano umiestnila na 1. mieste v disciplíne Western Pleasure a v reiningu Youth obsadila 4. miesto.

 

17-18.7.2010 Roleski 4spins show 3 Poland

NRHA Intermediate Open - Double Delmaso - P. Šimek - 9.miesto, score 140

NRHA SBH Open - Kam Miss Hollywood . P. Šimek - 2.miesto, score 138

 

SAWRR Slovak Paradise Cup 7-8.8 2010

Reining S-Open Senior - Double Delmaso - P. Šimek - 1.miesto

Reining S-Open Senior - Genuine Kam- M. Jablonická- 2.miesto

Reining S-Open Senior - LinxSuperlight- P. Šimek - 3.miesto

Reining S-Open Junior - Kam Smart Carmen - P.Šimek - 1.miesto

Reining S-Open Junior - Kam Smart Carmen - P.Šimek - 1.miesto

Reining S-Open Junior - Kam Smart Carmen - P.Šimek - 1.miesto

Reining Open All Ages - Genuine Kam- M.Jablonická - 2.miesto

Reining Open All Ages - Kam Smart Carmen P.Šimek - 3.miesto

Reinng  Open All Ages - Kam Archery Shining-M.Jablonicka - 5.miesto

Reining Open All Ages - Linxsuperlight P.Šimek - 6.miesto

Western Pleasure Mládež - Kam Jumpy Solano - Ivka Mijanovská 1.miesto

 

Wiener Neustadt Ostereich

Austrian Reining Futurity & Derby

NRHA Limited Open - Kam Smart Carmen - P.Šimek - 4.miesto

NRHA SBH Open - Kam Smart Carmen - P.Šimek- 4.miesto

 

25.-26. 9.2010 Roleski 4spins Poland show part 4

NRHA Limited Open -  Genuine Kam - Jablonická M. - 2.miesto (141,5) ( (

NRHA Novice Horse Open - Kam Smart Carmen- P. Šimek - 6.miesto

NRHA Novice Horse Open - Genuine Kam - Jablonická M. - 6.miesto

NRHA SBH Open - Kam Miss Holywood -Šimek P. - 1.miesto (142,5)

NRHA SBH Open - Kam Smart Carmen - Šimek P. - 4.miesto

NRHA Ladies - Genuine Kam - Jablonická M. - 2.miesto

NRHA Futurity 4.YO - Kam Smart Carmen - Šimek - P. 2.miesto (141)

NRHA Futurity 4.YO - Kam Miss Holywood Šimek P. - 3.miesto (140)