Kone na predaj

Kobyla vhodna ako chovna matka

2007 kobyla, zdravá, pravidelne ošetrovaná, nekonfliktnýá v stáde.

Valach (2014) kľudnej vyrovnanej povahy, vhodný na rekreačné jazdenie.

2013 valach, zdravý, pravidelne ošetrovaný, nekonfliktný v stáde.

Valach ( 2013) vhodný do športu, veľmi pohybovo nadaný. Aktualne v reiningovom vycviku.

2012 Valach, vhodný na rekreačné jazdenie i do westernového sportu.

Valach (2011) vhodný na rekreačné jazdenie. Pre viac info prosím kontaktujte nás.

Kobyla (2014). Mladá, zdravá, pravidelne ošetrovaná. Odchovaná v stáde na pastve.

Kobyla (2014). Mladá, zdravá, pravidelne ošetrovaná. Odchovaná v stáde na pastve.