Čo ponúkame

Ustajnenie

Box - 225,- EUR/MESIAC 

Pastva - 160 EUR/MESIAC

Ustajnenie na deň - 15 EUR

Prenájom jazdeckej haly :

  • 10 EUR / 1 kôň / 1 hodina
  • 150 EUR / 8 hodín                 

Tréning

Tréning koňa - 150 - 250 EUR podľa dohody a stupňa prijazdenosti koňa

Jazdecká hodina - 15 EUR

 

Pripúšťanie

Pripúšťame plemená kobýl  AQHA, APHA, A1/1. Možnosť ustajnenia pripúšťaných kobýl.  Pred príchodom kobyly a pripúšťaním vyžadujeme nasledovné vyšetrenia: 

sérologické vyšetrenia na infekčnú anémiu koní IAE - nie staršie ako 3 mesiace
Bakterologické vyšetrenie z výteru pohlavných orgánov na Taliorelu
Equi genitalita - infekčná metritída koní

+ vakcinácia chrípky

Kováč

Našim kováčom je Ing. Maroš Klobušník. Kone sú pokúvané a strúhané pravidelne, alebo podľa priania zákazníka.